Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

videoklip

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
1. Teoretická část: Mladý režisér na prahu 21. století: Filmový materiál nebo digitální technologie? 2. Praktická část: a) Hraný film, 15 minut, digital - režie b) Hraný videoklip, 3:10 minut, 8mm - režie c) Hraný videoklip, 3:40 minut, digital - režie
 (Jiří VÁGNER)

2012, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gntxrj// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Režie a scenáristika | Theses on a related topic

Rockový videoklip jako žánr a jeho prostředky
 (Maksym Tkachenko)

2020, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/w717x/ | Dramatická umění / Audiovizuální tvorba | Theses on a related topic

Český videoklip, jeho tvorba a využití tanečních prvků
 (Michaela Suchá)

2019, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/m08bo/ | Dramatická umění / Audiovizuální tvorba a divadlo | Theses on a related topic

Videoklip Give me love
 (Michaela Suchá)

2019, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ahqna/ | Dramatická umění / Audiovizuální tvorba a divadlo | Theses on a related topic

Videoklip jako fenomén MTV: umění či komerce?
 (Lucie Steinocherová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/trbbe/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Hudební videoklip v době nových médií
 (Tereza Marušková)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgo5d/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Videoklip Výlet
 (Jana Kolegarová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rk1bm/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy | Theses on a related topic

Animovaný videoklip
 (Martin Smatana)

2018, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/10399 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Animovaná tvorba | Theses on a related topic

Režie audiovizuálního díla - videoklip
 (Jakub Havlík)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69683 | Aplikovaná informatika / Multimédia v ekonomické praxi | Theses on a related topic

Český animovaný videoklip 80. a 90. let 20.století
 (Martina ŠEVČÍKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//jmnqjv// | Výtvarná umění / Intermediální umění | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)