Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

cognitive deficit

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Cognitive deficit profile in right-side and left-side brain lesions
 (Iva Senohrábková)

2018, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/trm3u/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Podpora sociální adaptability u seniorů s ohledem na kognitivní deficit.
 (Gabriela VACKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//rpix8g// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Kognitivní deficit u depresivní poruchy a jeho ovlivnění pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace a elektrokonvulzivní terapie
 (Jan Tuček)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zyfkl/ | Psychiatrie (čtyřleté) / Psychiatrie | Theses on a related topic

Kognitivní deficit u deprese v době remise
 (Eliška Dočkalová)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/knu3n/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vplyv psychofarmakoterapie (risperidon, olanzapin) na exekutívny deficit u schizofrénie
 (Jozef Žúbor)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w6y60/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Riziko snížení compliance geriatrického nemocného s kognitivním deficitem
 (Blanka Vepřeková)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y6zf4/ | Vnitřní nemoci (čtyřleté) / Lékařská etika | Theses on a related topic

Validizační studie Victoria verze Stroopova testu k diagnostice dysexekutivního deficitu u Parkinsonovy nemoci
 (Jiří Michalec)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qvrf2/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Profil kognitivního deficitu u akutně vzniklých mozkových lézí
 (Iva Senohrábková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/diwd8/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Sledování kognitivního deficitu u pacientů po cévní mozkové příhodě
 (Bára VALICOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//jldu10// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)