Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kognitivni deficit

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Cognitive deficit profile in right-side and left-side brain lesions
 (Iva Senohrábková)

2018, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/trm3u/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Kognitivní deficit u depresivní poruchy a těžké depresivní fáze s psychotickými příznaky
 (Sylvie Fedorová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dl7a3/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Kognitivní deficit a kortizolémie u pacientů s první epizodou schizofrenie
 (David Havelka)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jf4ag/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Podpora sociální adaptability u seniorů s ohledem na kognitivní deficit.
 (Gabriela VACKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//rpix8g// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Skupinová neurokognitivní rehabilitace u vybraných skupin pacientů vykazujících kognitivní deficit
 (Petr NILIUS)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9rdj80// | Psychologie / Klinická psychologie | Theses on a related topic

Kognitivní deficit u depresivní poruchy a jeho ovlivnění pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace a elektrokonvulzivní terapie
 (Jan Tuček)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zyfkl/ | Psychiatrie (čtyřleté) / Psychiatrie | Theses on a related topic

Kognitivní deficit u deprese v době remise
 (Eliška Dočkalová)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/knu3n/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Deficit kognitivních funkcí u pacientů s Parkinsonovou chorobou
 (Michaela DZÍBELOVÁ)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ev5vto// | Psychologie / | Theses on a related topic

Efekt intenzivní tanečně-pohybové intervence na kognitivní funkce zdravých seniorů a pacientů s mírnou kognitivní poruchou
 (Sylvie Kropáčová)

2019, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dbi82/ | Psychologie (čtyřleté) / Klinická psychologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)