Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

remission

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Dynamika změn kognitivních funkcí u osob s depresivní poruchou v remisi
 (Tereza Krčmová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lx8xb/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vytrvalostní trénink při roztroušené skleróze v remisi
 (Martin DANIEL)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//w3uru7// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Zdravotní a psychosociální aspekty mentální anorexie u pacientů v remisi
 (Nela MELKESOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g1j8m0// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Role spirituality u pacientů s psychotickým onemocněním v remisi
 (Monika MALÁ)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//osttjh// | Psychologie / | Theses on a related topic

Vnímanie vlastnej odolnosti onkologických pacientov v remisii z naratívnej perspektívy
 (Alexander HARIŠ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v5vr09// | Psychologie / | Theses on a related topic

Člověk s diagnózou deprese - komparace psychických fenoménů nemoci na počátku léčby a v remisi
 (Andrea Malinková)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zns3f/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující kvalitu života u pacientů s dg. schizofrenie v období remise
 (Hikmet Vavrečková Salihová)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/boswx/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Kvalita života u pacientů s dg. schizofrenie v období remise
 (Hikmet Vavrečková Salihová)

2009, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eb96g/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Postoje ke smrti a posttraumatický rozvoj u onkologických pacientů v remisi
 (Barbora BUZKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ktam0h// | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)