Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

klient

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Ošetřovatelská péče v zařízení sociální péče
 (Barbora Malinová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wkld0b// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče o nevidomé v nemocničním zařízení
 (Jolana Látalová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7rxn6f// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ovlivnění ošetřovatelské péče v zařízení sociální péče pro seniory zařazením nadnárodních konceptů
 (Pavlína VLČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0of7v7// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče o rodičku a novorozence v podmínkách přednemocniční neodkladné péče
 (Petr KADEŘÁBEK)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ssk8aa// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče o pacienty po cévní mozkové příhodě v lázeňském zařízení
 (Monika KYJONKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mg83ra// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Kvalita ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení následné péče
 (Hana Lněničková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//s99nkz// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Specifika ošetřovatelské péče u pacienta v zařízení hospicové péče
 (Klára ŠÍSLOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//s4uof7// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče u seniorů po zlomenině krčku kosti stehenní na oddělení následné péče
 (Jitka JORDÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4xqgla// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Nežádoucí události v ošetřovatelské péči
 (Ladislava MARKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o2ocm4// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic