Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Nezaměstnanost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Prostorová analýza cestovního ruchu v okresech Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí
 (Vít ŠIMŮNEK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xb57qk// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa | Theses on a related topic

Diverzifikace činností zemědělských podniků v okrese Rychnov nad Kněžnou
 (Daniel Kaplan)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m6n5d/ | Aplikovaná geografie / Aplikovaná geografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Vývoj a současný stav úpolových systémů v okrese Rychnov nad Kněžnou
 (Jan Jičínský)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hd7d2/ | Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

Epigrafické památky okresu Rychnov nad Kněžnou
 (Matouš Středa)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nipxt/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

Analýza nezaměstnanosti v okrese Rychnov nad Kněžnou v letech 2009-2016
 (Anna Zběhlíková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74964 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Vliv průmyslové zóny Škoda Auto Kvasiny na trh práce v okrese Rychnov nad Kněžnou
 (Vojtěch Hladík)

2020, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//1h22ze// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Zaměstnanost osob se zdravotním postižením v podmínkách okresu Rychnov nad Kněžnou
 (Natálie Vavřínová)

2021, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12708 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Architektura a sepulkrální památky historických pohřebišť na území bývalých okresů Hradec Králové, Náchod a Rychnov nad Kněžnou
 (Daniela Ježdíková)

2022, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//v06jtg// | Historické vědy / Kulturní dějiny: Péče o kulturní dědictví | Theses on a related topic

Šlechtické znaky na stavebních památkách v okrese Rychnov nad Kněžnou
 (Jan Eršil)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12826 | Historické vědy / Prezentace a ochrana kulturního dědictví | Theses on a related topic

Tvrze, hrady a zámky v bývalém okrese Rychnov nad K. z hlediska přístupu pro handicapované občany
 (Ondřej Novák)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//490mp6// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)