Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nevládní, nezisková, organizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Role nevládních neziskových organizací při řešení mimořádných událostí
 (Petra Gebauerová)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79217 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Aid Allocation across the Humanitarian-Development-Peace Nexus: The Role of Fragility as a Donor's Motive
 (Kazuma YABE)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qiyyvp// | Geography / International Development Studies | Theses on a related topic

Postavení a funkčnost marketingové komunikace v nevládní neziskové organizaci profilace pěstounské péče
 (Tereza Baubínová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/r8imi/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Řízení projektů v nevládní neziskové organizaci
 (Dagmar Charalambidu)

2006, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/pybvp/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Význam fundraisera v neziskové organizaci
 (Radka STARÁ)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//iqvw6q// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Role aplikované antropologie v neziskové organizaci: antropologické vzdělání v praxi
 (Simona MARKOVCOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4q3qnf// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Význam pozice fundraisera v konkrétní organizaci
 (Veronika NAKLÁDALOVÁ)

2021, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//181a39// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce - Řízení | Theses on a related topic

Marketing v neziskové organizaci
 (Jaroslav Tran)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/54808 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Role nevládních neziskových organizací při řešení mimořádných událostí
 (Petra Gebauerová)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79217 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Role nevládních neziskových organizací při řešení mimořádných událostí
 (Petra Gebauerová)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79217 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)