Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nezisková organizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Návrh projektu založení a financování nestátní neziskové organizace
 (Michaela SÁDLÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9jhqah// | Ekonomika a management / Management obchodních činností | Theses on a related topic

Založení a provoz neziskové organizace
 (Alice Koubová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/7370/vsh_m/ | Ekonomika a management / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Vizuální a komunikační identita neziskové organizace Zvíře v tísni, z. s.
 (Pavla Mottlová)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. / Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.

http://theses.cz/id//ls6qb1// | Vizuální a literární umění / Vizuální tvorba | Theses on a related topic

Nestátní neziskové organizace a jejich pomoc obci České Budějovice při řešení krizových situací
 (Denisa ADAMOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g6pg3r// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic