Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Překlad

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Neil Gaiman's Neverwhere: A Translatological Analysis
 (Petr Dobešek)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pp4l3q// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Exploring a videogame website as a student of linguistics: an analysis of English and Czech website localizations
 (Martin VÁLEK)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//viz9rh// | Filologie / Angličtina ve sféře podnikání | Theses on a related topic

Stylistic Analysis of Anti-Communist Propaganda in the United States Prior to the 1970s
 (Miroslava Paulovčáková)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i2amm/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Lingvistická a translatologická analýza odborného textu z oblasti těžby zemního plynu
 (Zdeňka Cihlářová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/orkt5/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství ruského jazyka | Theses on a related topic

Lingvistická charakteristika lexikálních prostředků z oblasti gemologie
 (Klára Mohylová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wvki5/ | Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu | Theses on a related topic

Revoluce v oblasti těžby břidlicového zemního plynu v USA, její udržitelnost a dopad na energetickou interdependenci v rámci USA a jejich dodavatelů zemního plynu
 (Tomáš Kadlec)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jhrnk/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Lingvistická a translatologická analýza odborného textu z oblasti těžby zemního plynu
 (Zdeňka Cihlářová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/orkt5/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství ruského jazyka | Theses on a related topic

Možnosti konverze stávajících ložisek zemního plynu v České republice na podzemní zásobník plynu
 (Veronika Glacová)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//mhg51z// | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Vliv ruského zemního plynu v oblasti česko-ruských vztahů
 (Ivana Ondrejová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a13ix/ | Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu | Theses on a related topic

Případová studie Íránu jako možného dodavatele zemního plynu do Evropské unie v kontextu energetické bezpečnosti
 (Veronika Holcová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ynyl6/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)