Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dependence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Women's (In)dependence Portrayed in Michael Cunningham's The Hours
 (Zuzana Novotná)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ym53x/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Translators' Approach to the Text with Regard to Field Dependence and Independence Cognitive Styles
 (Kamila Zásmětová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tw6a3/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka | Theses on a related topic

Britská korunní závislá území (dependence) z perspektivy politické geografie
 (Ondřej VOŠAHLÍK)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//74wuso// | Politologie / | Theses on a related topic

Movement character analysis of the Belousov-Zhabotinsky reaction on parameter dependence
 (Judita Buchlovská Nagyová)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140430 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Pedagogicko-psychologické poradenství ve školské praxi k problematice drogové dependence
 (Dominika PALUŘÍKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//oyq00b// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Analysis of the dependence of economic growth on the level of higher education of the population within the EU cohesion regions
 (Michal Votava)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78412 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Oil rents dependence, oil prices and exchange rates: evidence from daily data
 (Roman Budkov)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53506 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Optical temperature measurement, the dependence of the effect of emissivity and measurement methods
 (Jan SMOLKA)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//m7wkzm// | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Theses on a related topic

Chemical analysis of human scent samples by GC-MS and their ethnic dependence
 (Verma Satpal)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//sasgps// | Chemistry and Technology / | Theses on a related topic

Torsion Angle Dependence of 31 P NMR Parameters in a Nucleic Acid Backbone Studied by Density Functional Theory
 (Jana Přecechtělová)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rz3ha/ | Chemie (čtyřleté) / Fyzikální chemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)