Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pipeline

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Pipeline for analysis and visualization of double-strand breaks reparation
 (Eva Klimentová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r541v/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic

Zlepšování vývojového procesu na základě dat generovaných CI/CD pipeline
 (Ondřej Gróf)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79801 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Application of a machine-learning pipeline to a multiclass classification problem
 (Miroslav Barus)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81115 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Integration of 2D Animation into a 3D Pipeline
 (Ema Mlynarčíková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yvafd7// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Animovaná tvorba | Theses on a related topic

Nástroj pro modelování výpočetních pipeline
 (Martin Huber)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//gktq0k// | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Dopady plynovodu South Stream na energetickú bezpečnosť tranzitných krajín
 (Michaela Čajková)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y3u8r/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Interakce nosné ocelové konstrukce horkovodu s potrubím
 (Robin Fojtík)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116730 | Stavební inženýrství / Konstrukce staveb | Theses on a related topic

Náhrada ocelového potrubí plastovým potrubím
 (Jan SOVA)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2vn6qr// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Theses on a related topic

Bioinformatické zpracování sekvenačních dat pro účely genetických studií
 (Peter Javorka)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kofj6/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic