Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nurse

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Nurse scheduling problém
 (Ivica NEMCOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//w9bgkz// | Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii | Theses on a related topic

Nurse rostering
 (Šimon Tóth)

2008, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wm195/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Vliv dračince rumělkového (Dracaena cinnabari) jako "nurse plant" na diverzitu cévnatých rostlin.
 (Martin Rejžek)

2015, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dnqwum// | Botanika / Fytologie lesa | Theses on a related topic

Role sestry při edukaci pacienta s kolostomií.
 (Taťána MRÁZOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2830 | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Prestíž povolania všeobecnej sestry z pracoviska intenzívnej staroslivosti
 (Alica Karabinošová)

2021, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ewc81/ | Intenzivní péče / | Theses on a related topic

Úloha sestry v self-monitoringu v domácím prostředí.
 (Marta ADAMČÁKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ygpmts// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Komparace náročnosti profese perioperační sestry a všeobecné sestry na standardním oddělení
 (Natálie Skoupilová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//jpeg55// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Práce zdravotní sestry v Saudské Arábií z pohledu zdravotní sestry v České republice
 (Sylva Kiema)

2022, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xc04zk// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vzájemná očekávání sester a studentů oboru Všeobecná sestra při praktické výuce na vybraných odděleních
 (Klára KLAUSOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cqzyal// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic