Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fitness centrum

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
O kolik zvyšují novoroční předsevzetí návštěvnost fitness centra?
 (Ondřej Hrabalík)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/36801 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic

Jak rychle opadají předsevzetí? Příklad na návštěvnosti fitness po Novém Roce
 (Barbora Adamcová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/44226 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic

Studie proveditelnosti otevření nového
 (Jana Flachsová)

2018, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/b4lynk/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Theses on a related topic

Komparace aerobních aktivit ve fitness centrech
 (Tereza Fialová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/we99n/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Stravování a použití suplementace ve fitness centrech
 (Petr Pavelka)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/n6o3j/ | Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Hotelnictví | Theses on a related topic

Preference pohybových aktivit ve fitness centrech u různých věkových skupin
 (Radek Sychra)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zoxfg/ | Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

A Business Plan for Establishing a Fitness Centre in a Small Czech Town
 (Markéta Kučerová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bso1yi// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

A Marketing Mix Analysis for a Czech Fitness Centre
 (Taťána Tellerová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5g9ht3// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Fitness centrum v Klimkovicích
 (Zuzana Lacinová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129048 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

O kolik zvyšují novoroční předsevzetí návštěvnost fitness centra?
 (Ondřej Hrabalík)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/36801 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)