Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ocni astigmatismus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Astigmatismus a korekce brýlovými skly
 (Ondřej Vlasák)

2007, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x73j7/ | Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie | Theses on a related topic

Podíl hodnoty rohovkového astigmatismu na objektivně zjištěném celkovém astigmatismu oka
 (Markéta Musilová)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ntopc/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Srovnání objektivních a subjektivních hodnot očního astigmatismu
 (Nikola Urbánková)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cxmp2/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Validita metod určení očního astigmatismu (zamlžovací metoda, foropter, Jacksonův zkřížený cyl)
 (Barbora Kyselková)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x4h8v/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Komparace hodnot objektivního a subjektivního astigmatismu
 (Monika Maršálková)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m5u71/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Změna polohy hlavních řezů astigmatismu oka v závislosti na věku
 (Lenka Bedáňová)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kilml/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic