Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rentgenové záření

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Určování výkonů jetů v obřích eliptických galaxiích
 (Jaroslava Secká)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rnxoz/ | Fyzika / Astrofyzika | Theses on a related topic

Určování výkonů jetů v obřích eliptických galaxiích
 (Jaroslava Secká)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rnxoz/ | Fyzika / Astrofyzika | Theses on a related topic

Fotometrická analýza galaxií
 (Jaroslava Kocková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jiyea/ | Aplikovaná fyzika / Astrofyzika | Theses on a related topic

Studium rentgenového záření z blízkosti černých děr
 (Vladimír Domček)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bmuau/ | Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika | Theses on a related topic

Určování výkonů jetů v obřích eliptických galaxiích
 (Jaroslava Secká)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rnxoz/ | Fyzika / Astrofyzika | Theses on a related topic

Extension of neural network architecture
 (Roman KALIVODA)

2020, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//q9w55f// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Boolean Factor Analysis by Attractor Neural Network
 (Pavel Polyakov)

2017, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120151 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika | Theses on a related topic

Creating a prediction model for weather forecasting based on artificial neural network supported by association rules mining
 (Jakub Kadlec)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49406 | Aplikovaná informatika / Znalostní a webové technologie | Theses on a related topic

Neural Network Synthesis
 (Pavel VAŘACHA)

2011, Disertační práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p7xk9s// | Inženýrská informatika / | Theses on a related topic

Neuronová síť pro řízení nehratelných postav v počítačové hře
 (Daniel Dvořáček)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//svws52// | Informační technologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)