Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

grafikon vlakové dopravy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)
Vliv modifikací vlastností přejezdových zabezpečovacích zařízení mimo dosavadní funkční a principiální rámec na charakteristické bezpečnostní a provozní parametry těchto zařízení.
 (Josef Netolický)

2017, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//98v0o1// | Dopravní inženýrství a spoje / Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě | Theses on a related topic

Přejezdové zabezpečovací zařízení pro regionální tratě
 (Jindřich Červený)

2011, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xbdn5m// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení v dopravě | Theses on a related topic

Programování bezpečně kritických aplikací pro železniční zabezpečovací zařízení.
 (Tomáš Musiol)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78455 | Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika | Theses on a related topic

Analýza a hodnocení poruchovosti zabezpečovacích zařízení (přejezdových, popř. staničních) ve vybrané oblasti železnice za určité období.
 (Michal Sekyra)

2016, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//upsdjw// | Dopravní technologie a spoje / Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě | Theses on a related topic

Vyrovnání přibližovací doby přejezdových zabezpečovacích zařízení v podmínkách SŽDC pro vozidla vybavená systémem ETCS analýza možností využití vlastností ETCS L2
 (Ondřej Klega)

2017, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wagfqi// | Dopravní technologie a spoje / Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě | Theses on a related topic

Softwarový nástroj pro výpočet parametrů přejezdových zařízení světelných
 (Zdeněk Vrzák)

2019, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rorfk7// | Dopravní technologie a spoje / Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě | Theses on a related topic

Modifikace reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení zavedeného typu dle nových normativních požadavků
 (Ondřej ŠAFRÁNEK)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//eki6u2// | Elektrotechnika a informatika / Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika | Theses on a related topic

Integrace přejezdových zařízení do systému ETCS L2
 (Josef Vintr)

2009, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bxif1u// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení v dopravě | Theses on a related topic

Využití záznamových zařízení v železniční zabezpečovací technice
 (Michal MAŠÍK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//p2ivm0// | Aplikovaná elektrotechnika / | Theses on a related topic

Implementace elektromechanického staničního zabezpečovacího zařízení do prostředí železničního muzea
 (Cyril Zubalík)

2016, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//mc5yii// | Dopravní technologie a spoje / Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)