Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Zdravotní postižení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Vliv pracovní terapie na klienty sociálně terapeutické dílny
 (Anna Ožanová)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a17g3/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rozvoj dovedností uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením v rámci sociálně terapeutické dílny
 (Blanka Iralová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bnqfv/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Vznik a fungování sociálně terapeutické dílny
 (Barbora Štelcová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bue4u/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Vliv sociálně terapeutické dílny na chování a sociální začlenění jedince s mentálním postižením
 (Petra Illková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w7ufi/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

Význam sociálně terapeutické dílny pro zapojení klientů do budoucí činnosti v chráněných dílnách
 (Lucie NĚMCOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dr0cbg// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Osvojování klíčových kompetencí u dospělých osob s mentálním postižením v sociálně terapeutické dílně Tréninková pekárna
 (Lenka Mihulková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/twuj3/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Vliv chráněné dílny a sociálně terapeutické dílny na kvalitu života lidí s dlouhodobým duševním onemocněním.
 (Alexandra ZOUHAROVÁ)

2010, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9on82s// | Sociální péče / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Sociálně terapeutické dílny v životě lidí s mentálním postižením
 (Iveta JUROKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//see3lc// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Integrace zdravotně postižených do pracovního procesu v rámci sociální služby Sociálně terapeutické dílny Arkadie
 (Denisa VÁŇOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//r1x8ib// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Pracovní uplatnění znevýhodněných občanů,
 (Lucie Sůsová)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//dpwn8c// | 72-32-N / 01 Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)