Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Prusko

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Řád německých rytířů a zámecká hudební kultura v Bruntále na přelomu 18. a 19. století
 (Markéta Haničáková)

2017, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lihhq/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Hudební věda | Theses on a related topic

Po stopách Řádu německých rytířů na Severní Moravě a v Českém Slezsku. Volnočasový produkt pro specifickou skupinu návštěvníků.
 (Natálie Hanská)

2020, Diplomová práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/mczo3/ | Historická studia / Kulturní dědictví v regionální praxi | Theses on a related topic

Řád německých rytířů v době velmistra Evžena Habsburského (1894 - 1923)
 (Daniel Runštuk)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12575 | Specializace v pedagogice / Náboženská výchova | Theses on a related topic

Komenda řádu německých rytířů v Brodě
 (Ondřej Buček)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wdox9/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Řád německých rytířů a jeho komenda v Hostěradicích
 (Eliška Jelínková)

2006, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tjx5q/ | Humanitní studia / Historie | Theses on a related topic

Vývoj interiérových instalací zpřístupněných památkových objektů Řádu německých rytířů v letech 1945-2010 (Bouzov, Bruntál, Sovinec)
 (Zuzana KONEČNÁ)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uy4kzh// | Teorie a dějiny výtvarných umění / Dějiny výtvarných umění | Theses on a related topic

Řád německých rytířů a jeho působení na Bruntálsku s přihlédnutím na jeho současné působení a architektonické dědictví
 (Kateřina Bujnochová)

2010, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//u01d9e// | Teologie / Křesťanská výchova | Theses on a related topic

Obraz Pruska v českých středověkých pramenech
 (Josef KOCOUREK)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//avgirh// | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic