Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Pracovní rizika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Analýza procesu vstřikování na stroji KM150 ve výrobním družstvu IRISA
 (Petr Doležal)

2019, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dxuhqz// | Systémové inženýrství a informatika / Řízení výroby a kvality | Theses on a related topic

Bezpilotní monitorovací robot pro identifikaci znečištění ovzduší
 (Jaroslav Palička)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109772 | Strojírenství / Robotika | Theses on a related topic

Návrh opatření na odstranění pracovních rizik při souběhu více technických zařízení na jednom pracovišti
 (Miloslav Huml)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140276 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Posouzeni rizik evakuace osob se sníženou pohyblivostí v rámci areálu Nemocnice Prostějov
 (Barbora ALFIERI)

2013, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ha4t9k// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Hodnocení rizik spojených s užitím tetovacích barev
 (Eliška Eichlerová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vk4rnl// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Posouzení pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA
 (Božetěch Zdražil)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136049 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Posouzení rizik při práci ve vybrané organizaci
 (Barbora Fanturová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//h6h9kt// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Posouzení rizik u linky stříhání tkanin a návrh místního provozního bezpečnostního předpisu
 (Viola Němcová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111285 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Posouzení rizik ve vybrané organizaci
 (Lucie Podborská)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ilu41k// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Posouzení rizik při navrhování městské zástavby
 (Petr Jahoda)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//53xz5r// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)