Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pracovní rizika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 30 theses)
Povolování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
 (Anna EISOVÁ)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qqvflh// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Ložisko nevyhrazeného nerostu a právní režim činnosti prováděné hornickým způsobem
 (Zuzana Pundová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c1sls/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Problematika řešení střetů zájmů při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem u organizace CEMEX Sand, k.s. s důrazem na postavení účastníka řízení
 (Jaroslav Zámečník)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103063 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Rizikové faktory pracovních podmínek a manipulace s břemeny při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
 (Miroslava Štréblová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98094 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Analýza rizik a návrhy na jejich vyhodnocení při činnosti prováděné hornickým způsobem.
 (Pavlína Sachová)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112268 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Theses on a related topic

Vazba předpisů EU a jejich vliv na činnosti prováděné hornickým způsobem v ČR.
 (Roman Břenek)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133141 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Theses on a related topic

Výsledky geologické dokumentace činnosti prováděné hornickým způsobem na nevýhradním ložisku štěrkopísků Písek - sever v k.ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou
 (Tomáš Pospíšil)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119673 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Zahlazení důlní činnosti na lomu Kočičí vrch podle schváleného plánu likvidace při činnosti prováděné hornickým způsobem
 (Lenka Mauleová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97953 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Ražení úseků kanalizačních řadů činnosti prováděnou hornickým způsobem
 (Ondřej Zoc)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98245 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Návrh technologického postupu při ražení podzemního díla metodou NRTM při činnosti prováděné hornickým způsobem
 (Jiří Kocian)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86589 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 30 theses)