Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

brno - ulice videnska

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Validace metod pro odhad dožitého věku na kostře na základě studia souboru středověkých kosterních nálezů z lokality Vídeňská v Brně
 (Tomáš Kopecký)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q86ze/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Konzervace vybraných železných předmětů z archeologického výzkumu v Brně - Vídeňské ulici
 (Zuzana Spoustová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rdy1d/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Theses on a related topic

Zhodnocení sanace kontaminovaného průmyslového areálu v Brně - Horních Heršpicích
 (Denisa Halšková)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4dr4oz// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic