Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Odměňování

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Politika odměňování a zaměstnanecké výhody
 (Barbora Štěchová)

, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//8dc2kk// | Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích | Theses on a related topic

Politika odměňování firmy, zaměstnanecké výhody
 (David Hajduk)

2018, Bakalářská práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/u0dkk0/ | Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích | Theses on a related topic

Zaměstnanecké výhody v politice odměňování firmy
 (Pavla Stádníková)

, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//27ttz5// | Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích | Theses on a related topic

Sociální politika Českých drah se zaměřením na zaměstnanecké výhody
 (Lenka SKABROUTHOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//l2fuvz// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Benefitní politika a pracovní spokojenost zaměstnanců ve vybrané společnosti
 (Dominika Sojáková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gbnx50// | Specializace v pedagogice / Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře | Theses on a related topic

Sociální politika uvnitř mezinárodní firmy
 (Andrea Jačaninová)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85095 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Personální politika a její analýza u těžební společnosti
 (Lenka Bombera Piskačová)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82385 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Zaměstnanecké výhody podle českých předpisů
 (Iveta Klouparová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46235 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Zaměstnanecké výhody v politice odměňování firmy
 (Pavla Stádníková)

, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//27ttz5// | Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích | Theses on a related topic

Systém odměňování ve vybrané společnosti se zaměřením na zaměstnanecké benefity
 (Petr Obdržálek)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//d9i4sg// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)