Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

odpadové hospodářství

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Waste Management Strategy - Perspective of a Small Island State - Malta
 (Monika Kučerová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jt3noo// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Theses on a related topic

Waste management integrated into EFL lessons as a part of intersubject relations
 (Veronika Kroupová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pjb46/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Projekt podnikatelského záměru firmy JRK Waste Management s.r.o.
 (Mojmír JIŘIKOVSKÝ)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//965ugq// | Ekonomika a management / Průmyslové inženýrství | Theses on a related topic

Komparace odpadového hospodářství vybraných obcí
 (Lenka Jarmarová)

2017, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/121853 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Analýza odpadového hospodářství Regionálního ekologického sdružení obcí se sídlem v Hulíně
 (Šárka DOSTÁLOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//x6pm6f// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Odpadové hospodářství v obci Lubenec
 (Zdeněk Kutáč)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97987 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Analýza spotřebitelských postojů k odpadovému hospodářství v obci
 (Lucie Drozdová)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135703 | Ekonomika a management / Marketing a obchod | Theses on a related topic

Hodnocení efektivnosti výdajů na odpadové hospodářství ve vybrané obci
 (Kristina Huďová)

2018, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qeba4a// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Odpadové hospodářství v obci
 (Vít Sýkora)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91548 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Odpadové hospodářství v obci Jimlín
 (Pavel Moravec)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92649 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)