Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

odpadové hospodářství

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Webový informační systém pro odpadové hospodářství
 (Mojmír Odehnal)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m47ex/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

Ekonomické souvislosti odpadového hospodářství
 (Barbora Janírková)

2010, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zouy0/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Indikátory udržitelného rozvoje v oblasti odpadového hospodářství komunálních odpadů
 (Jana Ptáčníková)

2008, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//v06hb1// | Hospodářská politika a správa / Ekonomika veřejného sektoru | Theses on a related topic

Optimalizace nakládání s odpady ISŠ Údlice- návrh dočasného skladu nebezpečného odpadu
 (Anna Šolarová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86320 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Webový informační systém pro odpadové hospodářství
 (Mojmír Odehnal)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m47ex/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

Webový informační systém pro odpadové hospodářství
 (Matěj Karolyi)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ihj9v/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Webový portál pro hodnocení nákladů na odpadové hospodářství u obcí, okresů a krajů
 (Martin Kuttner)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bklbv/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Webový informační systém pro odpadové hospodářství kraje
 (Vladimír Šenflok)

2006, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xb3pu/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Webový informační systém pro odpadové hospodářství
 (Mojmír Odehnal)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m47ex/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

Zobrazování grafů na Internetu pomocí PHP5\nl{}
 (Jiří ZACHAR)

2008, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0mwg94// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic