Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

land reclamation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Rekultivace povrchových dolů: analýza procesu rozhodování o způsobu rekultivace
 (Petr Průša)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24594 | Ekonomie a hospodářská správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management | Theses on a related topic

Problematika využití vedlejších energetických produktů v oblasti rekultivací a stavebnictví s dopadem na životní prostředí v blízkosti sídelních útvarů.
 (Kamila Dobešová)

2019, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139037 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Theses on a related topic

Technicko-ekonomický rozbor rekultivace a obnovy areálu Hlučínské štěrkovny
 (Jarmila Kašpárková)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115569 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Rekultivace krajiny v OKR ovlivněné hlubinnou těžbou uhlí
 (Martin Janeček)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108000 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Vývoj rekultivačních prací v Severočeské hnědouhelné pánvi
 (Miroslava Prokešová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107956 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Rekultivace území zasažených těžbou a jejich možné začlenění do projektu KPÚ
 (Jana MATOUŠKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//y7wsus// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Rekultivace území po těžbě štěrkopísku u Dolního Benešova
 (Daniel Konečný)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103024 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Rekultivace v kontextu společenské odpovědnosti podniku
 (Jakub Smolka)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86587 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Posouzení možnosti využití kalů z ČOV pro rekultivace
 (Veronika Salavová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//whjy49// | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Rekultivace pozemků v Petřvaldě - lokalita u Bužkovce
 (Lucie Sendlerová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97925 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)