Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rekultivace. usti region

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Možnosti použití hydrické rekultivace při obnově krajiny ovlivněné těžbou hnědého uhlí na příkladu realizovaných akcí v Ústeckém kraji
 (Miroslav VARGA)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wburgs// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Význam rekultivací dolových území a jejich dopady na obyvatelstvo Karlovarského kraje a Ústeckého kraje
 (Jiří Harlas)

2012, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id//9ogin6// | Regionální rozvoj / | Theses on a related topic

Podrobná analýza vývoje rekultivace Medard na Sokolovsku
 (Karel KOTOUS)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//r2knet// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Ústecký kraj - od mrtvé krajiny k atraktivní turistické destinaci
 (Kateřina Šedivá)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xq8x5/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Zhodnocení hydrické rekultivace v Podkrušnohoří a její dopad na infrastrukturu
 (Barbora KOFROŇOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//51zmok// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Rekultivace v Sokolovské hnědouhelné pánvi
 (Michal PRÁT)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xsjl5l// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při ekologizaci velkých energetických zdrojů v Ústeckém kraji
 (David Straka)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/viu6d/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Odpadové hospodářství Ústeckého kraje
 (Andrej Grežo)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/t9ypr/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Dopady útlumů těžby hnědého uhlí na Ústecký kraj
 (Edita Kovaříková)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137375 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Zhodnocení přínosu rekultivací České republiky v regionu Severozápad
 (Kateřina KONOPITZKÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wfj6tj// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)