Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

spalovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Spalování odpadů jako jedno z možností likvidace odpadů se zaměřením na postavení brněnské spalovny odpadů v odpadovém hospodářství České republiky
 (Karolína Vymazalová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/iwaah/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Spalovat či nespalovat? Problematika spalování odpadu v kontextu výstavby spalovny Chotíkov v očích místních obyvatel
 (Jana KLIKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//iw5uee// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Dávkováni Drivexu do procesu spalování odpadu v spalovni nebezpečných odpadů SITA CZ v Ostravě
 (Jana Smatanová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sr8be/ | Chemie / | Theses on a related topic

Právní úprava spalování odpadů
 (Marta Nedvědová)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pk0ow/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Hodnocení provozu zařízení na spalování biomasy
 (Vítek FÜRBACHER)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//znjojk// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Theses on a related topic

Studium pojivových schopností tuhých zbytků po spalování odpadů
 (Veronika Blahůšková)

2018, Disertační práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137508 | Metalurgie / Tepelná technika a paliva v průmyslu | Theses on a related topic

Návrh metody identifikace spalování nekvalitních paliv při vytápění domácností
 (Stanislav Bajer)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129469 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Možnosti využití popílku ze spalování biomasy
 (Jelena Kastnerová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115503 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Theses on a related topic

Vliv popílku ze spalování biomasy na kvalitu pěstebního substrátu
 (Lenka Hanuliaková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119961 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Distribuce yttria při spalování uhlí
 (Pavel Zádrapa)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114427 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)