Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

building stone

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Ekonomika těžby stavebního kamene ve vybraném kamenolomu
 (Pavlína Sachová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86696 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Stavební kámen v historii města Slaného
 (Petr Brotan)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p9mxm/ | Geologie / | Theses on a related topic

Míra rekultivace vybraných těžebních ploch pro dobývání stavebního kamene
 (Filip JIREŠ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//55xvzt// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor | Theses on a related topic

Dobývací prostor Mlékovice a následná těžba stavebního kamene
 (Pavel Jiráček)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129945 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Petrologická charakteristika stavebních materiálů hradu Rokštejna
 (Zuzana Siwková)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rtfgh/ | Geologie / | Theses on a related topic

Stavební kámen v historické zástavbě městské památkové zóny Opava
 (Lucie Issaoui)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w6p0v/ | Geologie / Geologie, hydrogeologie a geochemie | Theses on a related topic

Výskyt a charakteristika pyritu na ložisku stavebního kamene Horní Bory
 (Zdeněk Lysý)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w9jpj/ | Geologie / | Theses on a related topic

Geologie a kamenné stavební materiály slovanského centra v Pohansku u Břeclavi
 (Jiří Šedivý)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rlfc1/ | Geologie / | Theses on a related topic

Využití nevyhrazeného ložiska stavebního kamene navazující na DP Bílčice - studie
 (Filip Kovalčík)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107772 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Plán otvírky, přípravy a dobývání s následnou sanací a rekultivací výhradního ložiska stavebního kamene Bělice
 (Tomáš Pechar)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103078 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)