Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

degradace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Stochastické modely se spojitým časem a jejich aplikace (příspěvek k teorii degradace)
 (David Vališ)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e2jbv/ | Matematika (čtyřleté) / Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování | Theses on a related topic

Invektiva u Cicerona: degradace protivníka jako politický nástroj
 (Petra Ovádková)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pq7h7/ | Humanitní studia / Mediteránní studia Dějiny starověku | Theses on a related topic

Degradace pigmentů na bázi arsenu v prostředí nástěnných maleb
 (Zuzana Širillová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g13np/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Theses on a related topic

Anaerobní degradace rostlinného materiálu s vysokým obsahem ligninu a její využití při bioplynových transformacích
 (Jana Řezníčková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eysjf/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Parametry hyaluronanu ovlivňující rychlost jeho enzymatické degradace hyaluronidázou
 (Tereza Stará)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/towkx/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Degradace korostanových barviv mikroorganizmy
 (Martin Struk)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lt3ry/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Biologická degradace organických barviv
 (Martin Struk)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c2yrs/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Produkty degradace a změny struktury polyuretanu při jeho mikrobiální degradaci
 (Martin Beles)

2020, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//jqan3x// | Potravinářská a biochemická technologie / | Theses on a related topic

Analýza interakce apoptotických proteinů AIF a endonukleázy G s jadernými proteiny během degradace chromatinu
 (Pavel Eleder)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vsa28/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Degradace textilních materiálů vlivem půdního prostředí
 (Jana Hudečková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f0u85/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)