Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

elektrodeionizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Elektrodeionizace
 (Siarhei Ramaniuk)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//54cgoc// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Možnosti efektivního nakládání s odpadními vodami v tepelné elektrárně Třebovice
 (Jiří Krzywoň)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141566 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Příprava demineralizované vody pro využití v chemických závodech
 (Tomáš Bejoch)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115310 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Využití elektrodialýzy při přípravě vod pro energetiku
 (Ivo Doleček)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107992 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic