Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

elektrodialyza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Elektro-elektrodialýza organických kyselin
 (Jiří Kaláb)

2013, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3ponqq// | Chemické a procesní inženýrství / Chemické inženýrství | Theses on a related topic

High performance capillary electrophoresis separation of low molecular weight compounds in biological and enviromental samples
 (Doan Thi Kieu Oanh)

2014, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1o1ytq// | Chemie / Agricultural Chemistry | Theses on a related topic

Metody odstraňování dusičnanů z podzemních vod
 (Iva Kotalová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129773 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Studium transportu iontu přes iontovýměnné membrány
 (Michal Šarlák)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130133 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Možnosti efektivního nakládání s odpadními vodami v tepelné elektrárně Třebovice
 (Jiří Krzywoň)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141566 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Znovuzískání fosforu z odpadních vod
 (Zuzana Wranová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119855 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Odstranění dusíkatých látek z vod - aplikace membránových procesů
 (Veronika Missigová)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115572 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Demineralizace důlních vod hnědouhelných lokalit pomocí elektrolýzy.
 (Veronika Matúšková)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110392 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Theses on a related topic

Aplikace elektrodialýzy při úpravě vod z těžebních lokalit hnědého uhlí
 (Petra Hrbáčová)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103240 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Aplikace elektrodialýzy při úpravě vod
 (Andrea Wetterová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97758 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)