Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

granitoid

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Historie a současnost těžby a použití granitoidních hornin na Jesenicku
 (Klára Freislerová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108417 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Možnosti získávání technického granátu z granitoidních hornin
 (Václav Gillar)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107849 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Theses on a related topic

Studium systému granit-pegmatit z ofiolitů u Rudy nad Moravou.
 (Petr Gadas)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vk7xu/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Theses on a related topic

Srovnání magmatických staveb granitoidů a jejich křehkého porušení
 (Veronika Sedláčková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y59bq/ | Geologie / | Theses on a related topic

Degradace stavebních materiálů Minoritského kláštera
 (Ludmila Kurdíková)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i90pc/ | Geologie / | Theses on a related topic