Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hmotnostni spektrometrie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Studium proteinových fosforylací pomocí hmotnostní spektrometrie
 (Kateřina Hanáková)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h2tz3/ | Genomika a proteomika / | Theses on a related topic

Hmotnostní spektrometrie chalkogenidů
 (Lukáš Pečinka)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hewzi/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Studium povrchových dějů na nanočásticích kovů prostřednictvím Knudsenovy efúzní hmotnostní spektrometrie
 (Martina Hejduková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xxris/ | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy Fyzikální chemie | Theses on a related topic

Zobrazovací hmotnostní spektrometrie nanočástic
 (Vilém Svojanovský)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yvg70/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Využití hmotnostní spektrometrie ke studiu strukturních změn onkoproteinů
 (Dominika Coufalová)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p95me/ | Genomika a proteomika / | Theses on a related topic

Charakterizace biomolekul pomocí hmotnostní spektrometrie spojené s elektromigračními metodami
 (Hana Raszková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sir3n/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Příprava mikrovzorků pro biologické aplikace desorpční hmotnostní spektrometrie
 (Marek Stiborek)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ilsad/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Hmotnostní spektrometrie indukčně vázaného plazmatu v analýze antarktických otolitů
 (Barbora Svatošová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qyc17/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Studium přípravy vzorků pro zobrazení tkání pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI
 (Adam Pruška)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xdswh/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Zobrazovací hmotnostní spektrometrie s využitím nanočástic
 (Stanislava Meliorisová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tjev6/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)