Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

koagulacni cinidlo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Koagulační procesy při úpravě povrchové vody
 (Jiří Vašíř)

2008, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//f0t795// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Srovnání koagulačních činidel na různých zdrojích povrchové vody
 (Vít Suchánek)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103062 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Testování koagulačních činidel při separaci tuhé fáze v odpadním produktu z anaerobní digesce
 (Petra Vidlářová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98215 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Možnosti efektivního nakládání s odpadními vodami v tepelné elektrárně Třebovice
 (Jiří Krzywoň)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141566 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Stabilizace nanočástic stříbra pomocí povrchově aktivních a vysokomolekulárních látek
 (Monika ŠTĚPÁNOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5mnmba// | Chemie / Ekochemie | Theses on a related topic

Porovnání výsledků základního koagulačního vyšetření provedeného ve třech různých laboratořích ze stejného vzorku krve
 (Alena FÁLOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rp7y8c// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Vliv furcellaranu na viskoelastické vlastnosti tavených sýrů během skladování
 (Denisa Záblacká)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//395xqh// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Stabilizace nanočástic stříbra pomocí polyakrylátů s různou molekulovou hmotností
 (Anna Balzerová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//wp9ryy// | Chemie / Ekochemie | Theses on a related topic

Elektrochemické odstraňování chromu ze znečištěných vod
 (Petra BUREŠOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7wwfih// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Vyhodnocení čístírenského procesu na ČOV hutního podniku Mittal Steel Ostrava, a.s.
 (Radek Kaňok)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74238 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)