Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

odkaliste

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Odkaliště sypkých průmyslových odpadů jako specifický druh ekologických zátěží
 (Simona Doleželová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/enzac/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy | Theses on a related topic

Úkoly a kompetence orgánů veřejné správy v rámci legislativního a technicko-bezpečnostního dohledu při ukončování vodních děl typu odkaliště
 (Jana Dolečková)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/nsd0q/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Odkaliště K I, vodní dílo Dolní Rožínka pro ukládání produktů hornické činnosti a akumulaci technologických vod, jeho provoz a environmentální dopady
 (Pavel Tulis)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fc389z// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Aktivita mikroorganismů v technogenních sedimentech odkaliště po těžbě antimonu
 (Kateřina Boturová)

2020, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//kismjq// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Theses on a related topic

Preference obyvatel v rámci plánované revitalizace bývalého odkaliště Hády
 (Tereza Lacová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//coftbx// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Theses on a related topic

Reproduktivní potenciál zlatobýlu kanadského (Solidago canadensis) v podmínkách strusko - popílkového odkaliště
 (Ludmila Majewská)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141534 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Biochemická identifikace izolovaných mikroorganismů z odkaliště Poproč
 (Kateřina Boturová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120036 | Nerostné suroviny / Minerální biotechnologie | Theses on a related topic

Vliv odkaliště K1 - Dolní Rožínka na kvalitu vody
 (Martin Šikula)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//19tbn3// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Ekologická analýza druhu Solidago canadensis v podmínkách strusko - popílkového odkaliště
 (Ludmila Majewská)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130115 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Ekologická analýza druhu Solidago canadensis v podmínkách strusko - popílkového odkaliště
 (Ludmila Majewská)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130115 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)