Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

provenance

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Provenience a transportní původ dnových splavenin v Algal a Bohemian streams na ostrově Jamese Rosse
 (Simona Sroková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hwsog/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Krystalinita křemene jako potenciální indikátor provenience silicitových artefaktů
 (Petrana Bochňová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ku0q0/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Studium provenience mramorů používaných při výrobě historických stavebních materiálů
 (Elena Vaníčková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jqlxo/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Theses on a related topic

Historické betlémy příborské provenience v muzejních sbírkách
 (Monika Chromečková)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xobbp/ | Historické vědy / Muzeologie | Theses on a related topic

Provenience metabazitových broušených nástrojů z jeskyně na Turoldu v Mikulově
 (Lucie Tomanová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kgpl5/ | Geologie / | Theses on a related topic

Určování provenience vína na základě analýz stopových prvků
 (Sylvie Pavloková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p104q/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Provenience klastického materiálu neogenních sedimentů karpatské předhlubně
 (Markéta Horáková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zloei/ | Geologie / | Theses on a related topic

Gamaspektrometrie jako nástroj při studiu provenience siliciklastických hornin
 (Daniel Šimíček)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n2xps/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Theses on a related topic

Provenience valounů ze spodnobadenských štěrků pod Pavlovskými vrchy
 (Tomáš Vít)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q0i38/ | Geologie / | Theses on a related topic

Charakteristika složení a provenience hornin použitých na stavbu historického opevnění města Slaného
 (Petr Brotan)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/upenp/ | Geologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)