Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

upravna vody

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Posouzení vlivu změny kvality surové vody na proces úpravy vody na Úpravně vody Ostrava – Nová Ves
 (Kateřina Weissová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97936 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Návrh změny vstupní vody pro technologii CHÚV biokotle K4 z pitné vody na vodu surovou
 (Miroslav Kacíř)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129446 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Intenzifikace úpravny vody Horka za účelem zajištění kvality vyráběné pitné vody v souladu s platnou legislativou
 (Miroslav Hudák)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115580 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Problematika úpravy surové vody na vodu pitnou na úpravně Holedeč - vliv změny pH a volného chloru na vybrané ukazatele jakosti pitné vody
 (Štěpánka CHARVÁTOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//hto0a2// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Technologie úpravy vody a kvalita pitné vody
 (Petr BERKA)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xzrb29// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Theses on a related topic

Vyhodnocení vlivu úpravny důlních vod Emerán na kvalitu vypouštěné vody
 (Marta Šedivá)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115701 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Ověření účinnosti filtrace přes granulové uhlí při odstraňování mikropolutantů na vybraných úpravnách pitné vody
 (Andrea MARTANOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lft96r// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana vod | Theses on a related topic

Analýza hierarchie procesu hodnocení zranitelnosti dodávek pitné vody
 (Ivana Šaršonová)

2015, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114187 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Využití ozonizace při předúpravě podzemní vody z kvartéru řeky Moravy s obsahem železa a manganu a přirozenou agresivitou.
 (Marek Coufal)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116536 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Theses on a related topic

Optimalizace výroby demineralizované vody
 (Jan Stachovec)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136905 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)