Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

water treatment plant

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Moderní metody v úpravě pitných vod – intenzifikace technologické linky úpravny vod Strašice
 (Marta Hudáková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129817 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Využitie odpadovej vody z RAS pre produkciu mikrobiálneho proteínu.
 (Patrik SADLOŇ)

2017, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//szfs1a// | Zemědělská specializace / Rybářství a ochrana vod | Theses on a related topic

Detekce a kvantifikace améb v různých typech vod pomocí molekulárně biologických metod
 (Jana Štecová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sxllb/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Vyhodnocení vlivu úpravny důlních vod Emerán na kvalitu vypouštěné vody
 (Marta Šedivá)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115701 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Výzkum hladin endokrinních disruptorů a genotoxinů v modelovém vodním ekosystému ovlivněném čistírnou odpadních vod
 (Martin Steček)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v2if1/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic