Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mistni a pomistni jmena

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Místní a pomístní jména a možnosti jejich využití ve výuce na základní škole
 (Kateřina ŠÍMOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//x319b4// | Geografie / Geografie - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové) | Theses on a related topic

Vývoj krajiny a lidských sídel na území Líšně ve svědectví místních a pomístních jmen
 (František Bačovský)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pc1xj/ | Humanitní environmentalistika (tříleté) / Humanitní environmentalistika | Theses on a related topic

Místní a pomístní jména na Hodslavicku
 (Simona BÝMOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//20qo7t// | Geografie / Geografie - Český jazyk a literatura (dvouoborové) | Theses on a related topic

Oikonyma a anoikonyma na Rokycansku
 (Kristýna KUDIELKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//304ww8// | Filologie / Bohemistika | Theses on a related topic

Místní a pomístní jména na Litovelsku
 (Jaroslava Vepřková)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//bxw14e// | Humanitní studia / Česká filologie - Historie | Theses on a related topic

Vybrané kapitoly z onomastiky a dialektologie vesnice Gerník (rumunský Banát)
 (Helena Orálková)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r4rfo/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Místní a pomístní jména jako charakteristika horizontální struktury krajiny Moravskoslezských Beskyd
 (Andrea HORŇANSKÁ)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//66h70j// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic

Struktura a obsah katastru nemovitostí
 (Miroslav Frančík)

2006, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rgcn7/ | Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem | Theses on a related topic

Toponyma v katastru Vimperka a okolí
 (Kateřina SLÁMOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//k6i80y// | Specializace v pedagogice / ČJu-SVu | Theses on a related topic

Kočičí zámek a Psí žleb. Zvířecí jména v toponymii
 (Darina VIDLIČKOVÁ)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cuys3m// | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka pro SŠ - Učitelství francouzského jazyka pro SŠ | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)