Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

silesia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia v období 2014-2020
 (Michaela Ponížilová)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110647 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Dotace EU jako přidaná hodnota příspěvkových organizací na území Euroregionu Silesia
 (Robert Dang)

2017, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118312 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Euroregion Silesia
 (Teresa KACZMARCZYKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//diwozi// | Filologie / Polština ve sféře podnikání | Theses on a related topic

Přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu Silesia a její realizace v programovém období 2014–2020 na příkladu vybraného projektu
 (Dominika Vozňáková)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128033 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Strategie Evropa 2020 a její realizace na českém území euroregionů Silesia a Praděd
 (Marie Gadasová)

2017, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118313 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Euroregion Silesia a jeho přínos pro rozvoj česko-polské přeshraniční spolupráce
 (Olga SOBOTKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ki5hu6// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Analýza marketingové komunikace obchodního centra Silesia Opava
 (Martin ČERNÝ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//efdyaw// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Česko-polská přeshraniční spolupráce – Euroregion Silesia
 (Jarmila Kudělková)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/59074 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Theses on a related topic

La región turística: Moravia del Norte y Silesia
 (Klára KUBISOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0g38u0// | Filologie / Španělština ve sféře podnikání | Theses on a related topic

Evaluace činnosti euroregionů v rámci programů česko-polské přeshraniční spolupráce a návrh na zlepšení činnosti pro období 2014-2020 na příkladu Euroregionu Silesia
 (Dalibor Novotný)

2014, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zh9pqg// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)