Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

digital education

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Impact of coronavirus on the role of digital communication platforms in higher education in Russia
 (Anton Astaev)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/83147 | Aplikovaná informatika / Information Systems Management | Theses on a related topic

Digital teaching and learning a language: one-to-one English lessons on Skype
 (Veronika Beranová)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fc9hw/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní školy | Theses on a related topic

Problematika digital divide ve vysokoškolském prostředí
 (Klára Tesařová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g60fx/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Didaktické aspekty práce s grafickými editory a videoeditory při tvorbě (pohyblivého) obrazu
 (Jiří NEDĚLA)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rmmzm7// | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) | Theses on a related topic