Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pedagogical communication

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Výtvarný projev jako prostředek pedagogické komunikace (výzkum se zaměřením na oblast komunikace ve školním prostředí)
 (Lucie TIKALOVÁ)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wr4hzz// | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) | Theses on a related topic

Le matériel didactique pour le développement de la compétence de communication en classe de FLE
 (Radka Koloničná)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vwjkz/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - francouzský jazyk | Theses on a related topic

Pedagogická komunikace v individuální výuce anglického jazyka – akční výzkum
 (Pavel Prokš)

2020, Bakalářská práce, AKCENT College

https://is.akcentcollege.cz/th/hkapt/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Komunikační a jazykové stereotypy a jejich vliv na porozumění v pedagogické komunikaci
 (Tereza Eršilová)

2019, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//31m4or// | Učitelství pro střední školy / český jazyk - občanská výchova | Theses on a related topic

Komunikace v mateřské škole typu Montessori
 (Monika Štětinová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vec3y/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Lidskost v komunikaci učitele se žáky na 1. stupni základní školy
 (Anežka Husáková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cobbn/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Vliv učitelova očekávání na pedagogickou komunikaci
 (Ilona Kučerová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ezwrv/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Žák s narušenou komunikační schopností v pedagogické komunikaci
 (Hana KOCIFAJOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//sncfv9// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Pedagogická komunikace očima žáků středních odborných škol
 (Tomáš KOZÁK)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//13nvx7// | Specializace v pedagogice / Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh) | Theses on a related topic

Efektivní pedagogická komunikace ve vybrané výuce při řešení kázeňských problémů
 (Václav ČAPEK)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//putxcf// | Učitelství odborných předmětů / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)