Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

skype

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analýza marketingových strategií společnosti Skype: Skype jako nový mobilní operátor
 (Martin Brázda)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yxn6pf// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Digital teaching and learning a language: one-to-one English lessons on Skype
 (Veronika Beranová)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fc9hw/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní školy | Theses on a related topic

Der Einsatz von modernen Technologien im Fremdsprachenunterricht mit dem Schwerpunkt auf dem Kommunikationstool Skype
 (Ivana Pezlarová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gnnxp/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - německý jazyk | Theses on a related topic

Acquisition Economics: Analysing the objective of Skype's acquisition by Microsoft
 (Nilufar Babirli)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/vr44x/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration | Theses on a related topic

Analysis and detection of Skype network traffic
 (Luboš Ptáček)

2012, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d31xt/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Theses on a related topic

Integrace služby Skype do podnikového HelpDesk portálu pro efektivní řízení komunikace se zákazníky
 (Martin VLASÁK)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1h8oqv// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Nástroj pre analýzu logov aplikácie Skype
 (Slavomír Moroz)

2011, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ok8d2/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Analýza historie komunikace softwarového prostředku Skype
 (Karel NOVOTNÝ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rsdfyv// | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Transformation of Telco business strategy driven by over-the-top services such as WhatsApp, Skype and Netflix: The case of the Czech Republic.
 (Sabina Kabusheva)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51159 | Ekonomika a management / International Management | Theses on a related topic

Skype a jeho využití při přenosu informací o mimořádných událostech
 (Tomáš Kopec)

2008, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69609 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Theses on a related topic