Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

artificial intelligence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Using Artificial Intelligence in Online Dispute Resolution
 (Monika Močiariková)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/athho/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Using Artificial Intelligence in Online Dispute Resolution
 (Monika Močiariková)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/athho/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Využití adaptivního neuro-fuzzy inferenčního systému ve zpracování plodového EKG
 (Lucie Šajnová)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128504 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Teorie fuzzy modelů a jejich využití a interpretace pro rozvoj cykloturistiky v Jihomoravském kraji
 (Pavel Kolisko)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qi8e0/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Theses on a related topic

Efektivita inference ve fuzzy deskripční logice
 (Radek JENDRYŠČÍK)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5r5l7x// | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Efektivita inference ve fuzzy predikátové logice
 (Tomáš TURČEK)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ygtkj4// | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Návrh a realizace fuzzy regulátoru pro řízení inverzního kyvadla.
 (Pavel Malý)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2mivma// | Informační technologie / Řízení procesů | Theses on a related topic

Efektivita inference ve fuzzy predikátové logice
 (Tomáš TURČEK)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ygtkj4// | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic