Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ips

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Změny v infekčních hladinách patogenů během letové aktivity lýkožrouta severského Ips duplicatus a lýkožrouta smrkového Ips typographus
 (Zuzana FABIANOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ji6blo// | Biologie / Učitelství Biologie - Základů společenských věd pro střední školy | Theses on a related topic

Srovnání sezónní letové aktivity lýkožrouta smrkového (Ips typographus) a lýkožrouta severského (Ips duplicatus) (Coleoptera: Curculionidae)
 (Zuzana FABIANOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//vn5ofa// | Biologie / Biologie - Základy společenských věd (dvouoborové) | Theses on a related topic

Využití iPS buněk v genové terapii
 (Ivan Frák)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/al6b6/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Implementácia IDS/IPS do prostredia univerzitnej siete MENDELU
 (Marek Hevier)

2018, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ppjpvp// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Theses on a related topic

Letová aktivita lýkožrouta borového (Ips sexdentatus) (Coleoptera: Scolytidae) v oblasti jižní Moravy
 (Karel Kahule)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kx1a09// | Lesnictví / | Theses on a related topic

Využití IDS/IPS systému pro autokonfiguraci bezpečnostních prvků juniper
 (Jan Benbenek)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115844 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Zhodnocení populační dynamiky lýkožrouta smrkového (Ips typographus) v závislosti na těžbě kůrovcového dříví
 (Marie Zahradníková)

2017, absolventská práce CŽV, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//9s5k0l// | Rostlinolékařství / | Theses on a related topic

Penetrační testy zabezpečené sítě pomocí IPS
 (Jaroslav Brabenec)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//gm6f07// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Lýkožrout modřínový (Ips cembrae Heer) a fytofágní hmyz modřínu v porostech náhradních dřevin LS Děčín a LS Litvínov
 (Jindřich RŮZNA)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xvdhp7// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Rychlost vývoje u lýkožrouta severského, \kur{Ips duplicatus} (Sahlberg)
 (Jana HODANOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bk5jps// | Biologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)