Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

charakterizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Charakterizace katalyzátorů na bázi Ni a Mo a studium jejich aktivity v oxidativní dehydrogenaci ethanu Charakterizace katalyzátorů na bázi Ni a Mo a studium jejich aktivity v oxidativní dehydrogenaci ethanu
 (Marie Brychtová)

2011, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//noi8kr// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Theses on a related topic

Charakterizace substrátové specifity cytokinindehydrogenas v různých pletivech kukuřice a charakterizace enzymu ZmCKX6
 (Eva DOHNÁLKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5up4mm// | Biochemie / | Theses on a related topic

Vysoce výkonná charakterizace nových biokatalyzátorů pomocí mikrofluidiky
 (Michal Vašina)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qcm5o/ | Chemie / Biofyzikální chemie | Theses on a related topic

Charakterizace buněčné smrti neutrofilních granulocytů spojené s oxidativním vzplanutím
 (Anna Kocurková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nkgvc/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Charakterizace krátkých jednoretězcových přesahů telomerické DNA
 (Lukáš Vicherek)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pbn8x/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Strukturní charakterizace interakce mezi komplexem SOSS a RNA polymerázou II
 (Tamara Juriňáková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rmoed/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Příprava a charakterizace nanolaminátních tenkých vrstev
 (Michael Kroker)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jwxwn/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Theses on a related topic

Charakterizace lektinů z Photorhabdus spp.
 (Lukáš Faltinek)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s60jz/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Charakterizace biomolekul pomocí hmotnostní spektrometrie spojené s elektromigračními metodami
 (Hana Raszková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sir3n/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Příprava, charakterizace a využití biologicky utvářených nanostruktur
 (Zuzana Košelová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rht2p/ | Aplikovaná fyzika / Nanotechnologie - aplikovaná fyzika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)