Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ORC

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Aplikace malé kogenerační jednotky v soustavě CZT
 (Petr KÜMMEL)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nrij2i// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Energetické problémy bioplynových elektráren
 (Jiří Janša)

2016, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116763 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Návrh napájení areálu bioplynové stanice a vyvedení jejího výkonu do distribuční sítě
 (Aleš BLÁHA)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//pr3jya// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Theses on a related topic

Návrh zvýšení elektrického výkonu bioplynové stanice technologií ORC
 (Tomáš Barát)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117521 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Vyhodnocení investičního záměru: Výstavba bioplynové stanice Smržice
 (Michal Kalista)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39695 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Termodynamický návrh a optimalizace Organického Rankinova cyklu (ORC)
 (Petr Kirchner)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//weox41// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Theses on a related topic

Návrh zvýšení elektrického výkonu bioplynové stanice technologií ORC
 (Tomáš Barát)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117521 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic