Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Biomasa

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 30 theses)
Inovativní energetické koncepce v současném teplárenství
 (Aleš HROMÁDKA)

2020, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vix0wm// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Zdroje energie zaměřené na výrobu tepla a elektrické energie
 (Lukáš NEUMANN)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9jyt4y// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Energie budoucnosti: výzvy spojené s výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů
 (Ondřej Černý)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g4du7/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Využití tlakové energie zemního plynu v redukční stanici pro výrobu elektrické energie
 (Jitka Kapustová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//q2fg8v// | Energetika / Energetika 21.století | Theses on a related topic

Ekonomické,ekologické a fyzikální aspekty využívání energie větru k výrobě elektrické energie
 (Monika Mádrová)

2013, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101348 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Theses on a related topic

Obnovitelné zdroje elektrické energie – větrná energie – legislativa, povolování a ekonomika staveb a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
 (Miroslava Hrdinová)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82711 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Theses on a related topic

Elektroenergetika I - výroba elektrické energie ( vytvoření textové podpory pro výuku)
 (Zdeněk ŠIMON)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//h6yp9u// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů - specializace strojírenství | Theses on a related topic

Možnosti výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky
 (Tereza STREJCOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lvuhso// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Theses on a related topic

Ekonomické konsekvence státních zásahů: Spotový trh s elektřinou v ČR a vliv výkonu obnovitelných zdrojů elektrické energie na tržní cenu
 (Roman Studýnka)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pun45/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Založení malého podniku na výrobu elektrické energie alternativními zdroji - větrná elektrárna
 (Jana Hybnerová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vm7om/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 30 theses)