Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Organický, Rankinův, cyklus, (ORC)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)
Posouzení variant nového zdroje tepla a elektřiny pro obecnou horskou lokalitu, u které je vyšší pravděpodobnost přerušení dodávek tepla
 (Michal ŠANTA)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xlvaqb// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny v Plzeňské teplárenské a.s.
 (Aleš HROMÁDKA)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gkw1af// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Theses on a related topic

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
 (Ondřej NAJMAN)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8d7run// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Mikro-kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v rodinných domech
 (Martin ŠULC)

2017, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//l2j1z2// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Návrh projektu využití odpadní biomasy zemědělské farmy prostřednictvím kogenerace (kombinovaná výroba elektrické energie a tepla).
 (Tomáš Baránek)

2010, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81434 | Strojírenství / Provoz a řízení v energetice | Theses on a related topic

Analýza efektivnosti kombinované výroby elektřiny a tepla
 (Jana Knesplová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/7191 | Ekonomie a hospodářská správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management | Theses on a related topic

Ekonomické a environmentální zhodnocení systému využití důlního degazovaného plynu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
 (Radim Grebeň)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75724 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Návrh kogenerační jednotky pro doplnění tepelného zdroje s akumulací tepla
 (Jan Mendrygal)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114933 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Zdroje energie zaměřené na výrobu tepla a elektrické energie
 (Lukáš NEUMANN)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9jyt4y// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Dlouhodobá udržitelnost kombinované výroby tepelné a elektrické energie v malých a středně velkých teplárenských soustavách
 (Josef EIGNER)

2020, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fg6mu7// | Hospodářská politika a správa / Strukturální politika EU pro veřejnou správu | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)