Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

manažer

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Organizační struktura jako nástroj managementu ve vybraném podniku
 (Radek PETRŽILKA)

2018, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bvz6z4// | Zemědělství / Agropodnikání | Theses on a related topic

Organizační struktura vybrané neziskové organizace
 (Tomáš ŠEBESTA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0225v7// | Ekonomika a management / Management obchodních činností | Theses on a related topic

Analýza organizační struktury
 (Karina Tabulevich)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/g3uwj/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management malého a středního podnikání | Theses on a related topic

Optimalizace organizační struktury
 (Radoslav Salát)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rkhc7/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Zpětná vazba v dětské skupině ze strany pečující osoby
 (Lenka Nečasová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eg97t/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Zpětná vazba jako nástroj knihoven pro řízení vztahu s institucemi, lidskými zdroji a uživateli
 (Markéta Bočková)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x3358/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Zpětná vazba jako nástroj marketingového řízení
 (Iva Kážová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//1m1riy// | Ekonomika a management / Podnikání a management v obchodě a službách | Theses on a related topic

360° zpětná vazba jako nástroj řízení pracovního výkonu
 (Martin Voleský)

2018, Bakalářská práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/jjidjm/ | ekonomika a management / personální management v průmyslových podnicích | Theses on a related topic

Motivace a hodnocení zaměstnanců u subjektu veřejné správy
 (Svitlana Petrickova)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/v1su4/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Hodnocení motivace a spokojenosti zaměstnanců v technologické společnosti
 (Nela Fianová)

2021, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//vdz1ys// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)